Naposledy zobrazené

Kontaktujte  nás

Kakadu

Tel: 0903 439 253
Email: baros@kakadu.skAngličtina pre pokročilých - 4 audio CD a kniha

Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: na sklade
Cena bez DPH: 30.00
33.00
KS

Angličtina pre všetkých 2 vám umožní významne pokročiť v ovládaní anglického jazyka. Rovnako ako v prvej časti spoznávate cudziu reč počúvaním celých viet. Pri ich zostavovaní boli použité autentické zdroje – anglicky písaná literatúra, tlač a internet. Intenzívnym počúvaním pochopíte stavbu zložitejších anglických viet, postupne ich dokážete obmieňať a napokon budete schopní formulovať vlastné myšlienky. Výučba prebieha individuálne, čo vám umožňuje zvoliť si tempo, ktoré vám vyhovuje a podľa potreby sa kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcemu učivu.

Ukážky nahrávok:

ukážka 1

ukážka 2

ukážka 3

Obsah knihy:

Úvod 
Zhrnutie predchádzajúceho materiálu Angličtina pre všetkých
Sloveso TO HAVE 
Sloveso TO DO 
Zámená 
Spôsobové slovesá 
Spôsobové sloveso MUST 
Spôsobové sloveso MAY 
Slovesá TO BE,TO DO A TO HAVE v minulom čase 
Väzba THERE IS / ARE 
Stupňovanie prídavných mien 
Stupňovanie dlhých prídavných mien a prísloviek 
Jednoduchý a priebehový prítomný čas 
Priebehový prítomný čas 
Jednoduchý a priebehový minulý čas 
Priebehový minulý čas 
Budúci čas s WILL 
Predprítomný čas 
Nepravidelné slovesá 
Angličtina pre všetkých II.
Podmienkové vety 
Zdvorilé žiadosti pomocou if 
Ďalšie varianty viet s if 
Výrazy s in case 
Predprítomný čas – doplnenie 
Ďalšie príklady a často používané výrazy v predprítomnom čase 
Predminulý čas 
Ďalšie výrazy predminulého času 
Rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času
Jednoduchý budúci čas s will 
Ďalšie významy viet s will 
Blízky budúci čas 
Prítomný priebehový čas s budúcim významom 
Ďalšie spôsoby vyjadrenia budúceho času 
Jednoduché a priebehové časy
Prítomné časy – jednoduchý a priebehový 
Minulé časy – jednoduchý a priebehový 
Budúci čas priebehový 
Súvetia 
Zlučovacie spojky – AND 
Zlučovacia spojka – AS WELL 
Zlučovacia spojka – BOTH 
Odporovacie spojky – BUT 
Odporovacia spojka – YET 
Odporovacia spojka – STILL 
Odporovacia spojka – HOWEVER 
Rozlučovacie spojky 
Príčinné a dôsledkové spojky 
Podraďovacie spojky
Podraďovacie spojky – obsahové 
Podraďovacie spojky - časové 
Podraďovacie spojky – miestne 
Podraďovacie spojky – prípustkové 
Podraďovacie spojky – príčinné 
Podraďovacie spojky – podmienkové 
Podraďovacie spojky – účelové 
Podraďovacie spojky – spôsobové 
Podraďovacie spojky – porovnávacie 
Vzťažné vety 
Obmedzovacie vzťažné vety 
Popisné vzťažné vety 
Frázové slovesá Predložky a predložkové spojenia 
Výrazy bez predložiek – hoci v slovenčine sa v nich predložky zvyčajne používajú 
Predložky na konci viet 
Predložky v ustálených spojeniach so slovesami, podstatnými alebo prídavnými menami 
Viacslovné predložky 
Nepriama reč 
Gerundium
Gerundium v priebehových časoch 
Gerundium ako podstatné meno alebo prídavné meno 
Gerundium v prechodníku 
Spôsobové slovesá – použitie s minulým neurčitkom 
Členy 
Nepravidelné tvary 
Nepravidelné stupňovanie 
Nepravidelné množné číslo 
Nepravidelné príslovky 
A na záver rozprávka