Naposledy zobrazené

Kontaktujte  nás

Kakadu

Tel: 0903 439 253
Email: baros@kakadu.skAngličtina pre všetkých: kniha + CD MP3 - až 379 minút nahrávok

Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: na sklade
Cena bez DPH: 30.00
33.00
KS

Tento jazykový komplet vám umožní osvojiť si základy angličtiny prirodzenou cestou. Počúvaním celých viet so slovenským prekladom sa naučíte cudzí jazyk prirodzene. Nekládli sme veľký dôraz na teóriu gramatiky, použili sme ju vo vetách spolu so slovnou zásobou. Angličtina pre všetkých je vhodná pre začiatočníkov i mierne pokročilých. Výslovnosť sa učíte od spíkra, pre ktorého je angličtina materinským jazykom. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Doma, v práci, na dovolenke, v aute alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné.

Ukážky nahrávok:

ukážka 1

ukážka 2

ukážka 3


Obsah knihy:

Úvod 
Anglická abeceda 
Slovesá 
Oznamovací spôsob slovesa to be (byť) 
Skrátené tvary 
Sloveso to do (robiť) 
Sloveso to have (mať) 
Podstatné mená 
Člen 
Rod 
Pády 
Množné číslo 
Slovesá a slovná zásoba 
Spôsobové sloveso can prítomný čas 
Zámená 
Osobné zámená - podmet a predmet 
Otázka a zápor 
Príslovky 
Stupňovanie prísloviek 
Opakovaná činnosť 
Must 
Osobné zámená v predmetovom tvare 
V podmetovom a predmetovom tvare 
Prídavné mená 
Stupňovanie prídavných mien 
Stupňovanie krátkych prídavných mien a prísloviek 
Stupňovanie dlhých prídavných mien a prísloviek 
Nepravidelné stupňovanie 
Porovnávacie vety
Pomocné slovesá - minulý čas 
Sloveso to be 
Sloveso to do 
Sloveso to have 
Letopočty 
Dni v týždni 
Opytovacie zámená a príslovky 
Pravidelné slovesá - minulý čas, kladná veta 
Spôsobové sloveso may - prítomný čas 
Some, any, no, every 
Slovesá - minulý čas, otázka a zápor 
Nepravidelné slovesá write, see, go 
Budúci čas 
Neurčité výrazy much, many, a lot of 
Nepravidelné slovesá buy, speak, come - minulý čas 
Sloveso to be - prítomnosť, minulosť, budúcnosť 
Plnovýznamové slovesá - prítomný čas priebehový 
Rozkazovací spôsob priamy 
Väzba there is / are 
Časové údaje - mesiace, ročné obdobia 
Základné a násobné číslovky 
Telefónne čísla 
Hodiny 
Násobné číslovky, frekvenčné výrazy 
Radové číslovky, dátum 
Dátumy/dates 
Privlastňovacie zámená - samostatný a prívlastkový tvar 
Privlastňovací pád podstatných mien 
Nepravidelné slovesá get, read, meet, know - minulý čas 
Plnovýznamové slovesá - podmieňovací spôsob 
Väzba would like 
Spôsobové sloveso could 
Sloveso should 
Zhrnutie prebratých časov 
Skrátené výrazy 
Vyjadrenie kontrastu medzi kladnou a zápornou vetou 
Otázky s opytovacími výrazmi 
Striedanie rôznych typov otázok 
Opakované situácie s frekvenčnými príslovkami 
Jednoduchý minulý čas - pravidelné slovesá 
Kladná veta oznamovacia, kontrast medzi minulosťou a prítomnosťou 
Otázka a zápor - porovnanie minulosti a prítomnosti 
Stupňovanie nepravidelných slovies 
Jednoduchý minulý čas 
Predprítomný čas - pravidelné slovesá 
Spojenia s príslovkami already, just, (not) yet, ever, never, so far 
Predprítomný čas - nepravidelné slovesá 
Budúci čas 
Výrazy never, always 
Podmienka (podmieňovací spôsob) 
Väzba would like 
Minulá podmienka 
Rozlíšenie prítomnej a minulej podmienky na základe kontextu 
Väzba there + to be 
Rozkazovací spôsob - priamy a nepriamy 
Hovorové frázy v priamom rozkaze 
Zmiernené rozkazy (will, would, can, could) 
Spôsobové slovesá s prítomným neurčitkom "môcť, vedieť" 
Sloveso „musieť“ 
Sloveso „smieť“ 
Sloveso "shall" 
Prítomný čas priebehový 
Budúci význam prítomného priebehového času 
Väzba to be going to 
Minulý čas priebehový 
Budúci čas priebehový 
Predprítomný čas priebehový 
Nepriebehové slovesá 
Trpný rod jednoduchý 
Trpný rod priebehový 
Trpný rod po spôsobových slovesách 
Zvratné zámená 
Zdôrazňovací význam 
Neurčité výrazy other, else 
Kombinácia other a zastupujúce one 
Spôsobové slovesá s minulým neurčitkom 
Vyjadrenie domnienky, pravdepodobnosti a istoty 
Pomocné slovesá - zvláštne významy 
Opytovacie výrazy „však?“ 
Výrazy „však?“ po zvláštnych väzbách, sloveso to have (got) 
Väzba there + be 
Väzba be going to 
Väzba would like 
Vyjadrenie údivu „naozaj?“ 
Vyjadrenie súhlasu „ja tiež, aj ja“ 
Reakcie na vety so slovesami be, do, have 
Test – preskúšajte sa