Naposledy zobrazené

Kontaktujte  nás

Kakadu

Tel: 0903 439 253
Email: baros@kakadu.skNemčina pre všetkých: kniha + CD MP3 - až 467 minút nahrávok

Záručná doba: 24 mesiacov
Dostupnosť: na sklade
Cena bez DPH: 30.00
33.00
ks

Jazykový komplet vám umožní získať základy nemčiny prirodzenou cestou, podobne ako materinský jazyk. Počúvaním celých viet so slovenským prekladom sa naučíte cudzí jazyk prirodzene. Namiesto teórie sú gramatické javy použité priamo vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Komplet je vhodný pre začiatočníkov i mierne pokročilých. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Doma, v práci, na dovolenke, v aute alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné.

Ukážky nahrávok:

ukážka 1

ukážka 2

ukážka 3

Obsah knihy: 

-         Úvod

-         Nemecká abeceda

-         Slovesá Haben a Sein

-         Časovanie slovesa Wohnen, Spielen, Gehen, Arbeiten

-         Časovanie nepravidelného slovesa Lesen, Sprechen

-         Časovanie slovies Mögen a Wissen

-         Otázka a zápor

-         Rozkazovací  spôsob v 2. osobe jed. čísla

-         Používanie slovných spojení Zu hause, Nach hause, Von zu hause

-         Podstatné mená

-         Množné číslo

-         Skloňovanie

-         Opytovacie zámeno Wen

-         3. pád – Datív

-         Opytovacie zámeno Wem

-         2. pád – Genitív

-         Slovesá s odlučiteľnou preponou

-         Časovanie

-         Nepravidelné slovesá

-         Slovosled

-         Časové údaje – mesiace, ročné obdobia

-         Väzba Es a Es gibt

-         Základné a násobné číslovky

-         Určovanie množstva, peniaze, miery

-         Špecifické spájanie čísloviek s desiatkami

-         Opytovacie zámená Wie viel? Wie viele?

-         Radové číslovky, dátum

-         Radové číslovky s členom

-         Dátumy

-         Obdobia cez deň

-         Kombinácia s Früh, Spat, Genau, Gegen

-         Hodiny

-         Násobné číslovky, frekvenčné výrazy

-         Spôsobové slovesá

-         Časovanie slovesa Können, Müssen, Dürfen, Sollen, Vollen

-         Zhrnutie všetkých modálnych slovies

-         Lassen

-         Zámená

-         Predložky

-         Otázka Wohin

-         3. a 4. pád spolu

-         Zemepisné údaje

-         Opytovacie zámená

-         Osobné zámená

-         Príslovky a prídavné mená

-         Farby

-         Zvrat Ich finde

-         Prídavné mená

-         Opytovacie zámeno Was für?

-         Minulý čas

-         Časovanie slovesa Haben

-         Perfektum – zložený minulý čas

-         Otázky

-         Zápor

-         Používanie predpony Ge so slovesami

-         Nepravidelné slovesá

-         Letopočty

-         Zhrnutie minulého času

-         Predložky s pádmi

-         Zhrnutie všetkých predložiek

-         Stupňovanie

-         Nepravidelné stupňovanie

-         Porovnávacie vety

-         Zvratné slovesá

-         Doplnky ku gramatike

-         Slovíčka už, už nie, ešte nie

-         Príkladové vety